فرم تقاضای استخدام

لطفاً اطلاعات خود را به صورت صحیح و دقیق وارد نمایید، پس از ارسال اطلاعات امکان ویرایش وجود ندارد.
 • مشخصات فردی

 • لطفاً یک قطعه عکس پرسنلی خود را اسکن نموده و پس از کم کردن حجم ارسال فرمایید.
 • سوابق تحصیلی

 • سوابق کاری

 • مورد اول

 • مورد دوم

 • بیوگرافی و رزومه

 • لطفاً در صورت تمایل بیوگرافی خود را به صورت مختصر شرح دهید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, jpeg.
  در صورت تمایل می توانید تصویر مدارک تحصیلی، مدارک دوره های آموزشی گذرانده و یا فایل رزومه خود را از این قسمت برای ما ارسال نمایید.